ഈ പതിപ്പിനെപ്പറ്റി | അണിയറയില്‍ |  വിക്കിപീഡിയ പതിവുചോദ്യങ്ങള്‍ (PDF ഫയല്‍ )
   മലയാളം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ | ഫോണ്ടുകള്‍ | സ്വനലേഖ| മൊഴി
വിക്കിപീഡിയ| വിക്കിഗ്രന്ഥശാല| വിക്ഷ്ണറി| വിക്കി പാഠശാല | വിക്കി ചൊല്ലുകള്‍
   ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ| സര്‍വ്വവിജ്ഞാനകോശം| സ്കൂള്‍ വിക്കി| സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്