യേശുവേ നിന്‍ സ്നേഹമെന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


യേശുവേ നിന്‍ സ്നേഹമെന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു (ക്രിസ്തീയ കീര്‍ത്തനം)
രചന:സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശി

യേശുവേ നിന്‍ സ്നേഹമെന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു
നിന്‍ കൃപയിലിന്നയോളം നിന്നുപോരുവാന്‍

നാശകന്റെ ഊടുവഴി ചുറ്റി നടന്നു - നാഥാ
മിശ്രദേശത്തന്ധനാഉ ഞാന്‍ മുമ്പു നടന്നു

പാപഭാരമെന്നില്‍ നിന്നി നീക്കി നീയെന്നെ - ദൈവ-
കോപത്തീയില്‍ വീഴാതെന്റെ ശാപം തീര്‍ത്തു നീ

നാള്‍തോറുമെന്‍ ഭാരങ്ങള്‍ നീ വഹിക്കുന്നു - എന്റെ
ഉഌഅമതില്‍ പള്ളികൊണ്ടു വാഴുന്നതു നീ

പാപത്തിന്റെ ശോധനകള്‍ വര്‍ധിച്ചീടുമ്പോള്‍ - നാഥാ
പാപം ചെയ്യാതെന്നില്‍ നിന്നു ദൂരെ നീക്കുക

ലോകസ്നേഹം പൂണ്ടീ ദാസന്‍ ദേമാസാകാതെ - എന്നെ
ലോകത്തില്‍ നീ അന്യനായ് കാത്തുകൊള്ളേണം

പണ്ടാറുലക്ഷം യോദ്ധാക്കളായ് എണ്ണിയവരില്‍ - അന്ത്യം
രണ്ടുപേരായ് തീര്‍ന്നതോര്‍ക്കില്‍ ഭീതിയുണ്ടെന്നില്‍

ആപത്തിലും ക്ഷാമത്തിലും യേശുവേ നീ മാത്രം - എന്നെ
ക്ഷേമമായി പാലിക്കേണം ആര്‍ദ്രവാനേ നീ

പിറുപിറുപ്പും മറുതലിപ്പും വന്നുപോകാതെ - എന്നെ
കരങ്ങളില്‍ നീ പരിപാലിക്ക പരമരാജാവേ

സ്വര്‍ഗകനാന്‍ നാട്ടിലെനെ പാദം വെക്കുവാന്‍ - ഇനി
എത്രനാള്‍ ഞാന്‍ ക്ഷോണിതന്നില്‍ കാത്തുപാര്‍ക്കേണം