പരമതനയനാകും

പുന്നാഗവരാളി- മുറിയടന്ത

പല്ലവി

പരമതനയനാകും യേശുദേവനേറ്റവും
പരിഭ്രമിച്ചും വലഞ്ഞും വ്യസനപ്പെട്ടും തുടങ്ങി


ചരണങ്ങള്‍

മരണംവരെയുമെന്റെ ദേഹി മഹാദുഖത്തില്‍
മരുവുന്നെ-ന്നോടു കൂടെ-നിങ്ങളുണര്‍ന്നിരിപ്പിന്‍
(പരമ...)


എന്നവരോടു ചൊല്ലി-മുന്നോട്ടല്പം ചെന്നുടന്‍
മണ്ണില്‍ മുഖംകവിണ്ണുവീണുപ്രാര്‍ത്ഥിച്ചെ-ന്നേശു
(പരമ...)


കഴിയുമെന്നാ-ലാനേരം ഒഴിഞ്ഞു നീങ്ങിപ്പോകണം
കഴിയുമേ നിന്നാലെല്ലാം അബ്ബാ പിതാവേ താതാ
(പരമ...)


ഇപ്പാനപാത്രമെന്നില്‍നിന്നു നീക്കിക്കൊള്ളുക
അബ്ബാ! പിതാവേ! പരി-ശുദ്ധനാകും ദൈവമേ
(പരമ...)


എന്നാലുമെന്നിഛയിന്‍ വണ്ണമല്ല പിതാവേ
നിന്നിച്ഛയില്‍ വണ്ണമാകുന്നതു നല്ലതെന്നാന്‍
(പരമ...)


വാനില്‍ നിന്നൊരു ദൈവദൂതനേശുനാഥനു
കാണായ് വന്നിതന്നേരം അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍
(പരമ...)


അത്യാസന്ന സ്ഥിതിയിലായിവരൊളവില്‍
അത്യന്തശ്രദ്ധയോടെ പ്രാത്ഥിച്ചാന്‍ യേശുദേവന്‍
(പരമ...)


തിരുമേനിയില്‍ നിന്നയ്യോ! കറയില്ലാത്ത വിയര്‍പ്പു
തറയില്‍ വീണു വലിയ ചോരതുള്ളികള്‍ പോലെ
(പരമ...)


ഇപ്പാടുക-ളേല്പതിന്നിപ്പാ-പിയല്ലോ ഹേതു
ഇപ്പുണ്യത്തിന്നീടാമോ ഇപ്പുഴു നിന്നടിമ
(പരമ...)