അനുഗ്രഹക്കടലേ എഴുന്നള്ളി വരിക
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്


അനുഗ്രഹക്കടലേ എഴുന്നള്ളി വരിക
രചന:സാധു കൊച്ചുകുഞ്ഞുപദേശി

അനുഗ്രഹക്കടലേ എഴുന്നള്ളി വരികയി -
ന്നനുഗ്രഹമടിയരില്‍ അളവെന്യേ പകരാന്‍
പിച്ചളസര്‍പ്പത്തെ നോക്കിയ മനുജര്‍ -
ക്കൊക്കെയുമനുഗ്രഹജീവന്‍ നീ നല്‍കിയേ

എന്നില്‍നിന്നു കുടിച്ചിടുന്നോര്‍ വയറ്റില്‍ നി -
ന്നനുഗ്രഹജലനദി ഒഴുകുമെന്നരുളി നീ
പന്ത്രണ്ടപ്പോസ്തലന്‍മാരില്‍ക്കൂടാദ്യമായ്‌
പെന്തക്കോസ്തിന്‍ നാളില്‍ ഒഴുക്കിയ വന്‍നദി

ആത്മമാരികൂടാതെങ്ങനെ ജീവിക്കും
ദേശങ്ങള്‍ വരണ്ടുപോയ് ദൈവമേ കാണണേ
യോവേല്‍ പ്രവാചകന്‍ ഉരച്ച നിന്‍ വാഗ്ദത്തം
ഞങ്ങളില്‍ ഇന്നു നീ നിവൃത്തിയാക്കിടേണം

മരുപ്രദേശം പാട്ടോടുല്ലസിച്ചാനന്ദി -
ച്ചേദനു തുല്യമായ് സുഗന്ധങ്ങള്‍ വീശണം
പീശോന്‍ ഗീചോന്‍ നദി ഹിദ്ദേക്കല്‍ ഫ്രാത്തതും
മേദിനിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കേകണം ദൈവമേ

സിംഹങ്ങള്‍ കേറാത്ത വഴി ഞങ്ങള്‍ക്കേകണേ
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങള്‍ക്ക് കാടുകളാകല്ലേ
രാജമാര്‍ഗേ ഞങ്ങള്‍ പാട്ടോടും ആര്‍പ്പോടും
ക്രൂശിന്റെ കൊടിക്കീഴില്‍ ജയത്തോട് വാഴാന്‍

സീയോന്‍ യാത്രക്കാരെ ദൈവമേ ഓര്‍ക്കണേ
വഴിമദ്ധ്യേ അവര്‍ക്കുള്ള സങ്കടം തീര്‍ക്കണേ
വരുമെന്നരുളിയ പൊന്നുകാന്താ നിന്റെ
വരവിനു താമസം മേലിലുണ്ടാകല്ലേ