മഹത്വപ്രഭു
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

1.മഹത്വ പ്രഭു മരിച്ച-
  വന്‍ കുരിശെ- പാര്‍ത്തേന്‍
  ഇഹത്തിന്‍ ലാ-ഭം ഉയര്‍ച്ച
  ഹീനമെന്നെ-ണ്ണുന്നേന്‍

2.എന്‍പരന്‍ യേ-ശു മരിച്ച-
  തെന്നും ഞാന്‍ കൊ-ണ്ടാടും
  ഇന്‍പമിങ്ങു-ള്ളവ വിട്ടേന്‍
  യേശു രക്തം- നേടാന്‍

3. ഖേദം, അന്‍പും തന്മുറിവു-
   തോറും ഒഴു-കുന്നു
   വേദനാ മുള്‍-തന്‍ മഹത്വ
  വന്മുടിയാ-കുന്നു

4.ദിവ്യ പക്ഷം നേടുവാന്‍
  എന്‍ -ജീവന്‍ ദേഹി-യെയും
  സര്‍വ്വസ്വത്തി-നെയും ഏല്പി-
  ക്കുന്നു ഞാന്‍ എ-ന്നെയും


5.ഏകുകര്‍ത്താ-വാം ക്രിസ്തുവിന്‍
  കുരിശതു- മാത്രം
  ദേഹിയുള്ള-കാലം എല്ലാം
  എന്മഹത്വ-സ്തോത്രം.

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%B9%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AD%E0%B5%81" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്