മല­യാ­ളം വി­ക്കി­ഗ്ര­ന്ഥ­ശാല ഒന്നാം പതി­പ്പു്
കമ്മ്യൂ­ണി­സ്റ്റ് മാ­നി­ഫെ­സ്റ്റോ

1892-ലെ പോളിഷ് പതിപ്പിനുള്ള മുഖവുര

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ പുതിയൊരു പോളിഷ് പതിപ്പ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്ന സംഗതി പല നിഗമനങ്ങളിലുമെത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

ഒന്നാമത് മാനിഫെസ്റ്റോ ഈയിടെയായി യൂറോപ്പിലെ വന്‍കിട വ്യവസായത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള വളര്‍ച്ചയുടെ ഒരു സൂചികയെന്നവണ്ണം ആയിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഏതൊരു രാജ്യത്തും വന്‍കിട വ്യവസായത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി, ഉടമവര്‍ഗ്ഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗമെന്ന നിലയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമെന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആവശ്യം ആ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളികളികള്‍ക്കിടയില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നു, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അവര്‍ക്കിടയില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നു, അതോടെ മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ആവശ്യം വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ ഓരോ ഭാഷയിലും പ്രചരിക്കുന്ന മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ പ്രതികളുടെ എണ്ണത്തില്‍നിന്നും അതാത് രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാത്രമല്ല അവിടത്തെ വന്‍കിടവ്യവസായത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ നിലവാരം കൂടി ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഇതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ ഈ പുതിയ പോളിഷ് പതിപ്പ് പോളിഷ് വ്യവസായത്തിന്റെ നിസ്തര്‍ക്കപുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പത്തുകൊല്ലത്തിനുമുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകൃതമായ കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിനുശേഷം ഈ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പോളിഷ് രാജ്യം, കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പോളണ്ട്, റഷ്യന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വമ്പിച്ച വ്യവസായമേഖലയായിരിക്കുന്നു. റഷ്യയിലെ വന്‍കിട വ്യവസായം അങ്ങിങ്ങായി ചിന്നിച്ചിതറിയാണ് കിടക്കുന്നത് : ഒരു ഭാഗം ഫിന്നിഷ് ഉള്‍ക്കടലിനും ചുറ്റിലും, മറ്റൊരു ഭാഗം മദ്ധ്യഭാഗത്തും (മോസ്‌കോ, വ്‌ളദീമിര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍) മൂന്നാമതൊന്ന് കരിങ്കടലിന്റേയും ആസോവ് കടലിന്റേയും തീരങ്ങളിലും ഇനിയും വേറെ ചിലതു മറ്റിടങ്ങളിലായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പോളിഷ് വ്യവസായങ്ങളാകട്ടെ, താരതമ്യേന ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് ഇടതൂര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുകയും അത്തരം കേന്ദ്രീകരണത്തില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നന്മതിന്മകള്‍ ഒരു പോലെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയുമായി മത്സരിക്കുന്ന റഷ്യന്‍ വ്യവസായികള്‍ പോളണ്ടുകാരെ റഷ്യക്കാരായി മാറ്റാന്‍ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയത്തുതന്നെ പോളണ്ടിനെതിരായി സംരക്ഷണച്ചുങ്കം ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങിനെ പോളിഷ് വ്യവസായത്തിനുള്ള മെച്ചങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ദോഷങ്ങള്‍ - അവ പോളിഷ് വ്യവസായികളേയും റഷ്യന്‍ ഗവണ്‍മെന്റിനേയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു - സോഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങള്‍ പോളിഷ് തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ അതിവേഗം പ്രചരിക്കുന്നതിലും അവിടത്തെ തൊഴിലാളികള്‍ മാനിഫെസ്റ്റോ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലും തെളിഞ്ഞുകാണാവുന്നതാണ്.

എന്നാല്‍ റഷ്യയുടേയതിനെ കവച്ചുവയ്ക്കുമാറ് പോളിഷ് വ്യവസായത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ദ്രുതപുരോഗതി, മറ്റൊരുതരത്തില്‍, പോളിഷ് ജനതയുടെ അക്ഷയമായ ഓജസ്സിന്റെ പുതിയൊരു തെളിവും അവരുടെ ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം ആസന്നമാണെന്നതിന് പുതിയൊരു ഉറപ്പുമാണ്. പോളണ്ട് വീണ്ടും സ്വതന്ത്രവും സുശക്തവുമാകുകയെന്നത് പോളണ്ടുകാരെ മാത്രമല്ല, നമ്മെയെല്ലാവരേയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. യൂറോപ്യന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങളിലോരോന്നിനും സ്വന്തം ഗൃഹത്തില്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണ സ്വയംഭരണാധികാരം സിദ്ധിച്ചാലേ അവ തമ്മില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ സാര്‍വ്വദേശീയസഹകരണം സാദ്ധ്യമാകൂ. 1848 - ലെ വിപ്ലവം വാസ്തവത്തില്‍ ചെയതത്, തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴില്‍, തൊഴിലാളിപ്പോരാളികളെക്കൊണ്ട് ബൂര്‍ഷ്വാസിയുടെ ജോലി നടത്തിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു. അതേസമയം ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ വില്‍പ്പത്രം നടപ്പിലാക്കാന്‍ ചുമതലപ്പെട്ടവരായ ലൂയി ബോണപ്പാര്‍ട്ടും ബിസ്മാര്‍ക്കും വഴി അത് ഇറ്റലിക്കും ജര്‍മ്മനിക്കും ഹംഗറിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്തു. എന്നാല്‍ 1792 മുതല്‍ ഈ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളുംകൂടി ചെയ്തതിലേറെ വിപ്ലവത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്‌നിച്ച പോളണ്ടിന് 1863-ല്‍ അതിനേക്കാള്‍ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ള റഷ്യയുടെ മുന്‍പില്‍ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോള്‍ അത് സ്വന്തം കഴിവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായി, പ്രഭുവര്‍ഗ്ഗത്തിനു പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിലനിര്‍ത്താനോ, വീണ്ടെടുക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. ബൂര്‍ഷ്വാസിക്ക് ഇന്ന് ഈ സ്വാന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തീരെ താല്പര്യമില്ല എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ ഒട്ടും അധികമാവില്ല. എങ്കിലും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ സഹകരണത്തിന് അത് അത്യാവശ്യമാണ്. പോളണ്ടിലെ യുവതൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന് മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ സാദ്ധ്യമാകൂ, അവരുടെ കൈകളില്‍ അത് സുരക്ഷിതവുമാണ്. പോളിഷ് തൊഴിലാളികള്‍ക്കെന്നപോലെതന്നെ, യൂറോപ്പിലെ മറ്റുതൊഴിലാളികള്‍ക്കും പോളണ്ടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമാണ്.