പ്രഭാതനക്ഷത്രം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

കുമാരനാശാന്റെ
കൃതികള്‍

കുമാരനാശാന്‍
കാവ്യങ്ങള്‍

വീണ പൂവ് · ഒരു സിംഹപ്രസവം
നളിനി · ലീല
ബാലരാമായണം · ശ്രീബുദ്ധചരിതം
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയില്‍ · പ്രരോദനം
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത · ദുരവസ്ഥ
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി · കരുണ

കവിതാസമാഹാരം

പുഷ്പവാടി · വനമാല
മണിമാല

വിവര്‍ത്തനം

സൗന്ദര്യലഹരി
ഭാഷാമേഘസന്ദേശം

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

സ്തോത്ര കൃതികള്‍

മറ്റു രചനകള്‍

മറ്റു രചനകള്‍മണിമാല എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്ന്

ഉണരുവിന്‍ വേഗമുണരുവിന്‍ സ്വര-
ഗുണമേലും ചെറു കിളിക്കിടാങ്ങളേ.

ഉണര്‍ന്നു നോക്കുവിനുലകിതുള്‍ക്കാമ്പില്‍
മണമേലുമോമല്‍മലര്‍മൊട്ടുകളേ

അണയ്ക്കുമമ്മമാരുടെ ചിറകു-
ട്ടുണര്‍ന്നു വണ്ണാത്തിക്കിളികള്‍ പാടുവിന്‍

തണുത്ത നീര്‍ശയ്യാഞ്ചലം വിട്ടു തല
ക്ഷണം പൊക്കിത്തണ്ടാര്‍നിരകളാടുവിന്‍

അകലുന്നൂ തമസ്സടിവാനില്‍ വര്‍ണ്ണ-
ത്തികവേലും പട്ടുകൊടികള്‍ പൊങ്ങുന്നു

സകലലോകബാന്ധവന്‍ കൃപാകരന്‍
പകലിന്‍ നായകനെഴുന്നള്ളീടുന്നു

ഒരുരാജ്യം നിങ്ങള്‍ക്കൊരുഭാഷ നിങ്ങള്‍-
ക്കൊരു ദേവന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കൊരു സമുദായം

ഒരുമതേടുവിനെഴുന്നള്ളത്തിതു
വിരഞ്ഞെതിരേല്പിന്‍ വരിന്‍ കിടാങ്ങളേ

ഉരയ്ക്കല്ലിങ്ങനെയുദാരമായ്
സ്ഫുരിച്ചുപൊങ്ങുമീ പ്രഭാതനക്ഷത്രം?

കരത്തില്‍ വെള്ളിനൂല്‍ക്കതിരിളംചൂരല്‍
ധരിച്ചണഞ്ഞിതു വിളിച്ചോതുകല്ലീ?

മണിമാല എന്ന സമാഹാരത്തിലെ മറ്റു കവിതകള്‍