ബാഷ്പാഞ്ജലി - ദിവ്യാനുഭൂതി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ദിവ്യാനുഭൂതി

എങ്ങുനി,ന്നെങ്ങുനി,ന്നെങ്ങുനിന്നീ
മഞ്ജീരശിഞ്ജിതമുദ്ഭവിപ്പൂ?
മംഗളമാധുരി വാര്‍ന്നിടുമീ,
സ്സംഗീതസങ്കേതമേതുരംഗം?
കാലത്തിന്‍കൈവിരല്‍ സ്പര്‍ശമേല്‍ക്കാ-
തീ നര്‍മ്മസല്ലാപമിത്രനാളും
ഓമനിച്ചേവമൊളിച്ചുവെച്ച-
തേതു വൃന്ദാവനമായിരുന്നു?
ഞാനെന്നെത്തന്നെ മറന്നേപോയി,
ഞാനെന്നില്‍ത്തന്നെ ലയിച്ചുപോയി.
ഞാനൊരു സംഗീതനാളമായി
വാനോളം പെട്ടെന്നുയര്‍ന്നുപോയി.
പുല്‍ക്കൊടിതൊട്ടു വിയത്തില്‍മിന്നും
നക്ഷത്രംപോലുമിന്നെന്റെതായി.
കര്‍മ്മങ്ങള്‍ കന്ദുക ക്രീഡയാടും
ബ്രഹ്മാണ്ഡംപോലുമെന്‍ സ്വന്തമായി
ഭാവനാമോഹന ചുംബനംപോല്‍
ജീവനു പേര്‍ത്തും പുളകമേകി;
എങ്ങുനി,ന്നെങ്ങുനി,ന്നെങ്ങുനിന്നീ
മഞ്ജീരശിഞ്ജിതമുദ്ഭവിപ്പൂ?
å *å *å *
എത്ര ശാകുന്തളത്തിങ്കലൂടെന്‍-
സ്വപ്നസരിത്തു തളര്‍ന്നൊഴുകി!
എത്രയോ രാധകളെന്നിലോരോ
നൃത്തം നടത്തിപ്പിരിഞ്ഞുപോയി!
പ്രേമം തുളുമ്പിത്തുളുമ്പി വീഴും
മാമകസങ്കല്‍പ വേണുഗാനം,
കാനനപ്പച്ചപുതച്ചോരെത്ര
കാളിന്ദീതീരം കടന്നുപോയി!
ഓരോ നിമിഷമെന്‍ പ്രാണനെത്ര
രാസലീലയ്ക്കു വിധേയമായി!
മത്സഖിമാരെനിക്കേകിടുന്നോ-
രുത്സവങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം സാക്ഷിനില്‍ക്കാന്‍
എത്തിയില്ലെന്നടുത്തെത്രയെത്ര
നിസ്തുല ഹേമന്തയാമിനികള്‍!
എന്നാലുമായവയൊക്കെയെന്നെ-
ക്കണ്ണീരില്‍ മുക്കുകയായിരുന്നു.
ആ മന്ദഹാസങ്ങളൊക്കെയേതോ
ധൂമികകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞിരുന്നു.
അന്നവയിങ്കല്‍നിന്നാകമാന-
മെന്നെ ഞാന്‍ വേറിട്ടു കണ്ടിരുന്നു.
ഇന്നെനിക്കെന്നെ മറക്കുവാനായ്,
എന്നിലേയ്ക്കെന്തും ലയിക്കുവാനായ്,
ഈ ദിവ്യസംഗീത,മീവെളിച്ചം
ഏതുലോകത്തുനിന്നാഗമിപ്പൂ?
അത്യന്ത ശൂന്യതയിങ്കലേതോ
സത്യം കറങ്ങുന്ന സൌരയൂഥം,
കര്‍മ്മപ്രവാഹത്തിലാകമാനം
ബിംബിച്ചു കാണുന്നതുറ്റുനോക്കി,
ഒന്നുമറിഞ്ഞിടാതമ്പരപ്പില്‍
ഖിന്നനായ്ത്തേങ്ങിക്കരയുമെന്നെ,
അദ്ഭുതമാന്ത്രികസ്പര്‍ശനത്താല്‍
തട്ടിയുണര്‍ത്തുവാനെന്നപോലെ,
എങ്ങുനി,ന്നെങ്ങുനി,ന്നെങ്ങുനിന്നീ
മഞ്ജീരശിഞ്ജിതമുദ്ഭവിപ്പൂ?
å *åå*åå*
ആനന്ദംകൊണ്ടു തളര്‍ന്നല്ലോ ഞാന്‍!
ആരു നീ,യാരു നീ, യോമലാളെ?....å 7-1-1109

ശോകമേ, ഹാ, തകര്‍ന്ന ഹൃദയത്തെ
ലോകതത്വം പഠിപ്പിപ്പൂ നീ സ്വയം!åå6-6-1103