കലാകേളി - ദേവി
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

ണ്മണി, നാണം കുണുങ്ങി വന്നെത്തി, യ-
ക്കന്നിമാസക്കളിപ്പൂഞ്ചോലപോലെ, നീ!
സ്വച്ഛന്ദസംഗീതസാന്ദ്രമാക്കിത്തീര്‍ത്തു.
പച്ചപുതപ്പിച്ചു നീ മന്മനസ്സിനെ!
ശീതളമായി നിന്‍ സാഹചര്യത്തിനാ-
ലാതപോത്തപ്തമെന്നേകാന്തജീവിതം.
നിര്‍മ്മലേ, മാമകപ്രേമപ്രതീക്ഷകള്‍
നിന്നാഗമത്താല്‍ നിറം പിടിപ്പിച്ചു നീ.
എന്‍ നവയൌവനം വീണവായിച്ചു നിന്‍
മന്ദസ്മിതം ചോര്‍ന്ന ചിന്താലഹരിയില്‍
ഭഗ്നാശയോരോന്നഴിഞ്ഞുപോയി, സ്വയം
നഗ്നമായ്ത്തീരും പ്രസന്നതമാതിരി!
കണ്ടു, ഹാ, നിന്നെ ഞാ, നേതോ കിനാവിന്റെ
ചെണ്ടു വിടര്‍ന്നുവരുന്നതുമാതിരി!
മഞ്ഞണിക്കുന്നിന്റെ പിന്നിലപ്പാതിരാ-
ച്ചന്ദ്രന്‍ പതുക്കെക്കിളരുന്നമാതിരി!

വിസ്മയം തോന്നുമാറെന്‍ വീക്ഷണത്തിനീ
വിശ്വം മുഴുവന്‍ പുതുമപുരട്ടി നീ!-
വിസ്മയം തോന്നുമാറെന്‍ കൌതുകത്തിനീ
വിശ്വം മുഴുവന്‍ കവിതകൊളുത്തി നീ!-
ആത്മാര്‍ത്ഥതതന്‍ തെളിത്തേന്‍ തുളുമ്പി, നി-
ന്നാര്‍ദ്രഹൃദയം വികസിച്ചുനില്‍ക്കവേ;
ആരോര്‍ത്തിരുന്നു, ജഗത്തില്‍, നിനക്കതെ-
ന്നാരാധനയ്ക്കുള്ളതാകുമെന്നോമലേ?

വിദ്യുല്ലതപോലെ, മുന്നില്‍ പൊടുന്നനെ
പ്രത്യക്ഷയായി നീയാനന്ദദേവതേ!
ചെമ്പനീര്‍പ്പൂവൊളി വീശി വീശി സ്വയം
വെമ്പിവന്നെത്തുമീ ഗീഷ്മാന്തസന്ധ്യയില്‍
നിര്‍ന്നിമേഷാക്ഷിയായ് നില്‍പു പടിഞ്ഞാറു
നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടൊരേകാന്തതാരക!
നീളെ നിന്നെത്തിരഞ്ഞെത്തുന്നു ചാരെ, നിന്‍
നീലാളകങ്ങള്‍ തലോടുവാന്‍ മാരുതന്‍!
മാടിവിളിക്കുന്നു, പച്ചിലച്ചാര്‍ത്തിനാല്‍
മൂടുപടമിട്ട വല്ലിക്കുടിലുകള്‍;
നിന്‍ മധുരസ്മിതമ്പോലുള്ള പൂക്കളാല്‍
നിന്നെസകൌതുകം സല്‍ക്കരിച്ചീടുവാന്‍!
നിന്‍ പാദന്യാസം നുകര്‍ന്നുയര്‍ന്നേല്‍ക്കുന്നു
വെമ്പലോടോമല്‍ത്തൃണങ്ങള്‍ നിന്‍ ചുറ്റുമായ്!
ഇന്നിപ്രകൃതിയിലെന്തിനുമാനന്ദ-
സന്ദായിനിയാണു നീ, മനോമോഹിനി!
എന്തിന്‍ മനസ്സും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നൊ-
രെന്തോ മുഖത്തു വഹിപ്പവളാണു നീ!
മാദകാലാപമ, ല്ലെതോ മഹായജ്ഞ-
പൂതമണിനാദമാണു നിന്നാനനം!
കണ്ണഞ്ചിടുമൊരു ലീലാസരസ്സല്ല,
പുണ്യഗംഗാതീര്‍ത്ഥമാണു നിന്‍ സൌഭഗം!
ഭോഗാനുഭൂതിയിലേക്ക, ല്ലനുപമ-
ത്യാഗത്തിലേക്കടുപ്പിപ്പു നിന്‍ സുസ്മിതം!

ഓമനേ, വേണ്ടാ വിജയ, മെനിക്കു നിന്‍
പ്രേമസാമ്രാജ്യത്തില്‍ വന്നു നിന്നാല്‍ മതി.
ലോകോത്തരമാമതില്‍നിന്നെഴുമേതു
ശോകവുമെന്നും സഹിച്ചുകൊള്ളാമിവന്‍!
ലോകം മുഴുവനപഹസിച്ചോട്ടെ, നിന്‍
രാഗം കൊതിച്ചുള്ളൊരെന്‍ തപശ്ചര്യയില്‍,
എങ്കിലും-നിത്യനിരാശയ്ക്കു മാത്രമാ-
ണെങ്കിലും-സംതൃപ്തനാണു ഞാനോമലേ!

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B3%E0%B4%BF/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B4%BF" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്