മദിരോത്സവം
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

            
നിരുപമൊരു കാവ്യം, പൂമരച്ഛായ, പാത്രം
നിറയെ മധുരമദ്യം, വല്ലതും തെല്ലു ഭോജ്യം,
ഉരുവനഭുവി, ഗാനം പെയ്തുപെയ്തോമനേ, നീ
പുറകിലു, മിവനെന്നാല്‍ കാനനം ദേവലോകം!

                           -ഒമര്‍ഖയ്യാം(1947)

            ഒന്ന്

കല്‍പോയി, പടിഞ്ഞാറെക്കുളിരൊളി മറവായി
പകരമൊരിരവിരുണ്ടണകയായി.
പഥിക, നീ തളര്‍ന്നല്ലോ, വരൂ, നമുക്കൊരുമിച്ചി-
പ്പളുങ്കൊളിപ്പുഴവക്കിലിരിക്കാമല്ലോ!
കടന്നുപോയ്ച്ചുമടുമായന്തിയോളം പലരു, മി-
ക്കടത്തുവഞ്ചിയിലേറിപ്പലവഴിയായ്;
അവഗ്ഗണിച്ചിരുളിനെപ്പലവഴിക്കെങ്ങോപോയോ-
രവരുടെ കഥയിപ്പോളാരറിയുന്നു?
ചൊരിവെയില്‍ച്ചുടുമണല്‍പ്പുറമവരണിയിച്ച
ചരണമുദ്രകളെല്ലാം മറന്നുപോയി.
കൊടുദാഹവിവശമാ, യവരുടെ വിയര്‍പ്പു നീര്‍
കുടുകുടെക്കുടിച്ചതേ മറന്നുപോയി.

മറയട്ടെ, മറയട്ടെ, സകലതും മറവിയില്‍
മരണത്തില്‍ സമസ്തവും മരവിക്കട്ടെ;
അതുകൊണ്ടു നമുക്കെന്തു?-കരയുന്നോ?-വരു, വന്നി-
പ്പുതുപൂക്കള്‍ പൊഴിക്കും പുഞ്ചിരികള്‍ നോക്കൂ!
കരയല്ലേ, നെടുവീര്‍പ്പിന്‍ നടവഴിക്കടുത്തെങ്ങു-
മൊരു നാളും വരില്ലൊറ്റക്കിനാവുപോലും.
അല്‍പമല്ലേ നേരമുള്ളു ചിരിക്കുവാന്തന്നെ നമു-
ക്കപ്പൊഴതു കേണുകേണു കളഞ്ഞിടാമോ?

പുഷ്പകാലം കഴിഞ്ഞെന്നോ, പൂങ്കുയില്‍ പോയ് മറഞ്ഞെന്നോ,
നിഷ്ഫലമാണിനിയത്തെക്കൊതിക്കലെന്നോ?
നീവിചാരിക്കേണ്ട, നിനക്കുള്ളഴിഞ്ഞു ചിരിക്കാം, നീ
'ഭാവി' യെന്നതാദ്യമൊന്നു മറക്കാന്‍ നോക്കൂ!
എന്തു കഷ്ട 'മിന്നു' നിന്‍ നേര്‍ക്കാത്തമോദം നീട്ടിടു, മീ
മുന്തിരിച്ചാര്‍ കുടിക്കാന്‍, നീ മടിക്കയാണോ
ചതിച്ചിടും നിന്നെയെന്നോ'നാളെ'? യാവട്ടെ, നീ, യതിനാല്‍
ചകിതനാ 'യിന്നി'ന്‍ മദ്യം തട്ടിനീക്കൊല്ലേ!

ഇന്നലത്തെ കഥയൊരുവെറും കടങ്കഥയല്ലേ?
നിന്നെയതു കബളിപ്പിച്ചൊളിച്ചതല്ലേ?
എന്നിട്ടും നീയിന്നതിനെക്കുറിച്ചോര്‍ത്തു, കണ്ണു നീരില്‍-
പ്പിന്നെയും കുളിക്കുകില്‍ നീയെന്തൊരു മൂഢന്‍!

വര്‍ജ്മാനവൈജയന്തിനിന്‍ വഴിയില്‍ പ്പറപ്പിക്കൂ
വര്‍ത്തമാനമദ്യം കുടിച്ചാര്‍ത്തുമദിക്കൂ!
കഷ്ടമല്ലേ ഭൂതഭാവിചിന്തകൊണ്ടു വെറും മഞ്ഞു-
കട്ടപോല്‍, നിന്‍ ജീവരക്തമുറഞ്ഞുപോയാല്‍?

ചുംബനങ്ങളനുമാത്രംവെമ്പിവെമ്പിത്തുളുമ്പും, നിന്‍
ചുണ്ടുരണ്ടുമെന്നെന്നെയ്ക്കുമടഞ്ഞാല്‍പ്പിന്നെ,
നിന്നെയോര്‍ക്കാനാരുകാണും?-നീയതിനാല്‍, നിനക്കുള്ള
നിര്‍വൃതികളൊന്നുപോലും ബാക്കിവെയ്ക്കൊല്ലേ!

ആനന്ദിക്കല്‍ നാലുപാടും വീശിടും മണിയൊലികള്‍
വാനിലോളം പൊങ്ങിപ്പൊങ്ങി മുഴങ്ങുന്നേരം,
നീയും നിന്റെ നെടുവീര്‍പ്പും-നാണമാകുന്നില്ലേ?-കഷ്ടം!
നേരമായ്; വേഗമാകട്ടേ, തുറക്കൂ വാതില്‍!

നിര്‍വൃതി നിന്‍ കതകിന്മേല്‍ മുട്ടിമുട്ടിവിളിക്കുന്നു
നിര്‍വ്വിശങ്ക, മെന്നിട്ടും, നീ നിദ്രചെയ്യുന്നു.
വെളിച്ചത്തുവന്നുനിന്ന വാസ്തവത്തെ വിഗണിച്ചു
വിളിക്കയാണിരുളില്‍ നീയവാസ്തവത്തെ!

നമ്മളെല്ലാവരും കേള്‍ക്കെ, പോയ വസന്തത്തിലെത്ര
രമ്യമായാക്കുയിലോരോ പാട്ടുകള്‍ പാടി!
ഇന്നതിന്റെ ഗാനമെങ്ങാ, ണിന്നതിന്റെ നാമമെങ്ങാ-
ണിന്നു-ശരി-യിന്നതുതന്നെവിടെപ്പോയി?

ആരറിഞ്ഞു, കഷ്ട, മാരിസ്സത്യത്തിന്‍ മുഖത്തിലേവം
നേരിയോരീ മൂടുപടം വാരിയെറിഞ്ഞു?
വ്യക്തമല്ല കാണ്മതൊന്നും, മൂടല്‍മഞ്ഞാണെവിടെയും
ശക്തിയില്ല നമുക്കതു നീക്കിനിര്‍ത്താനും!

എന്തുകഷ്ടം!-സ്വപ്നമാണിജ്ജീവിത, മാകട്ടെ, യതി-
ലെന്തിനു പിന്നെയുമിടം മായികോന്മാദം?
ഹന്ത, നമ്മളബലന്മാര്‍, വിധിയുടെ ചെങ്കനലില്‍
വെന്തു ചിറകടിച്ചീടും ശലഭകങ്ങള്‍!

എത്രയെത്രമനോരാജ്യം പൂത്തുപൂത്തുല്ലസിക്കട്ടേ
എത്രയോമല്‍പ്രതീക്ഷകള്‍ തളിരിടട്ടെ!
കാലത്തിനു കനിവില്ല, നിന്നെയുമെന്നെയു, മൊന്നു-
പോ, ലതെന്നെങ്കിലു, മയ്യോ, കബളിപ്പിക്കും!

പരാജയ പാദപാതവിനതമാം ശിരസ്സുമായ്-
ച്ചരാചരപരിപാടിക്രമങ്ങള്‍ നോക്കി
നിഹതന്‍ നീ കരയുന്നു, നിരാശയിലെരിയുന്നു
നിയതം നീ നീറിപ്പൊലിഞ്ഞടിഞ്ഞീടുന്നു!

അനുഭവം മുള്ളുകുത്തിത്തറച്ചു, നിന്‍ ജീവിതത്തില്‍
മിനുത്തമാര്‍ത്തടം രക്തം വമിക്കും നേരം,
അരികില്‍വന്നൊതൊന്നൊപ്പിത്തഴുകുവാ, നനുരാഗ-
തരളമാം സാന്ത്വനമൊന്നെവിടെക്കാണും?

ദയനീയം തന്നെ നിന്റെ ചരിതം;- നീ നിസ്സഹായന്‍
നിയതിനീരാഴി നീന്തിത്തളര്‍ന്നുപോവോന്‍,
നേര്‍ക്കു മറുകരയിലും വെറും മരുഭൂമിയല്ലെ-
ന്നാര്‍ക്കറിയാം?- മരണത്തെ വിശ്വസിച്ചാലോ!

അസ്ഥികൂടക്കല്‍പടകള്‍ ചവുട്ടി മേലോട്ടുപോയി-
ട്ടഭ്യുദയക്കൊടുമുടി കയറിയോരും
അസ്ഥികൂടമായിത്തകര്‍ന്നടിഞ്ഞു താഴത്തുവീണ്ടും-
അസ്ഥിരമാണസ്ഥിര, മിജ്ജഗത്തിലെന്തും!

എവിടുന്നോവന്നവര്‍ നാ, മെവിടെയോ ചെന്നിടേണ്ടോ-
രിവിടെയൊരല്‍പമാത്രവിശ്രമം ചെയ്വോര്‍
നമുക്കെന്താണവകാശം, നമുക്കെന്താണധികാരം
വിമര്‍ശിക്കാന്‍ വിധിയുടെ വിധിത്സിതങ്ങള്‍?

തത്ത്വചിന്താകവചിതയുക്തിവാദപടുക്കള്‍തന്‍
ബുദ്ധിശക്തിയെത്രമാത്രമെതിര്‍ത്തു നോക്കി
മുക്തിനേടാന്‍ വിധിയുടെയാക്രമത്തില്‍ നിന്നു, കഷ്ട-
മെത്രമാത്രമവര്‍ക്കെന്നാല്‍ വിജയംകിട്ടി?

ഒരുകാലത്തോമനത്തം മഴവില്ലു വീശിവീശി-
ച്ചിരിച്ച പൂങ്കവിള്‍ക്കൂമ്പും വിളര്‍ത്തുപോയി.
തരുണിമയുടെ പച്ചദിവസങ്ങളൊന്നൊന്നായി-
ച്ചിറകടിച്ചൊക്കെപ്പറന്നുപോയി!

തരമില്ലകൊതിക്കാനും-കഷ്ടമല്ലേ?-നമുക്കവ
തിരിച്ചടുത്തണയുമൊന്നൊരിക്കല്‍കൂടി
കഴിഞ്ഞവ കഴിഞ്ഞവതന്നെയെന്നെന്നേക്കു, മയ്യോ,
കഴിയല്‍!-ആപ്പദമ്പോലും കരയലല്ലേ?

കഴിയുന്നു പകല്‍, പിന്നെക്കഴിയുന്നു നിശ; വേനല്‍
കഴിയുന്നു, കഴിയുന്നു വര്‍ഷവും വെഗം.
കഴിയുന്നു വത്സരങ്ങള്‍, കഴിയുന്നു ജീവിതങ്ങള്‍-
കഴിയുന്നു, കഴിയുന്നു ജഗത്തിലെന്തും!

ഇന്നലെ വിടര്‍ന്ന ചെമ്പനീര്‍പ്പൂവിനെക്കുറി-
ച്ചിന്നു പാടുന്നില്ലൊരൊറ്റപ്പൂങ്കുയില്‍ പോലും!
നന്നു, നിനക്കറിഞ്ഞിടാം ദീനമാമിപ്പരമാര്‍ത്ഥം
പിന്നെ, നീയിപ്പെയ്യും കണ്ണുനീരിനെന്തര്‍ത്ഥം?

ഇന്നു നിന്റെ ദിവസമാ, ണന്യചിന്തയ്ക്കധീനനാ-
യിന്നുനിന്റെ മുന്തിരി നീയുപേക്ഷിക്കൊല്ലേ!
കണ്ണുനീര്‍ പെയ്തതില്‍ക്കലര്‍പ്പിയറ്റിടാ, തുടനപ്പൊന്‍-
കിണ്ണമെടുത്തൊറ്റമോന്തില്‍ക്കുടിച്ചു വെയ്ക്കൂ!

ഒരുപക്ഷെ പുളിപ്പല്‍പമുണ്ടെന്നിരുന്നാലു, മത്ര
കരുതാനില്ലതു കൈയിലെത്തിയതല്ലേ?
മരണത്തിന്‍ മദ്യമെങ്ങാന്‍ കയ്പുമാത്രമായാല്‍-സത്യ-
മറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ!-ഹാ, നീ വിഡ്ഢിയാവില്ലേ?

അതു വേണ്ട, വേറൊന്നിനിക്കിട്ടുമെന്നാശിച്ചു, കര-
ഗതമായതെടുത്തു നീ കളഞ്ഞിടേണ്ട!
ലഭിച്ചോട്ടെ ലഭിപ്പതു ലഭിക്കുമ്പോ, ളതിനിന്നു
ലഭിച്ചതു പാഴിലാക്കിക്കളയണോ നീ?

ഒട്ടധികം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്‍ ജീവിത മരുഭൂവില്‍-
പ്പച്ചപിടിക്കുമെന്നോര്‍ത്തു പണ്ടൊക്കെ ഞാനും.
എന്നിട്ടുമെന്തായി?-സുഖം തുളുമ്പിയ നിമേഷങ്ങ-
ളൊന്നൊന്നായെന്‍ മുന്നില്‍പ്പാഴായ്പ്പോയതു മാത്രം!

ഈ ലഘുജീവിതമാകും കളിപ്പന്തിട്ടടിപ്പതു
കാലത്തിന്റെ വെറുമൊരു വിനോദം മാത്രം.
അതു നീണ്ടുനില്‍ക്കിലെന്താണല്‍പമാത്രമാകിലെന്താ-
ണതിനും നിനക്കും തമ്മിലില്ലല്ലോ ബന്ധം!

പാരസ്പര്യശൂന്യമാകും മായാമയച്ഛായകള്‍തന്‍
പാരമാര്‍ത്ഥ്യത്തിനുപിന്‍പേ പാഞ്ഞിടും നിന്നെ,
മാറി മാറി വലിക്കയാണനാരതം പരശ്ശതം
മായികബന്ധങ്ങളുടെ കാന്തസൂചികള്‍!

താരാമണിക്കുമിളകള്‍ നുരിയിടും സുരഗംഗാ-
തീരഭൂവിലലയുമാ വെളിച്ചം നോക്കി,
കൂരിരുളിലിരുന്നു നീ കരയുവാന്തുടങ്ങിയി-
ട്ടേറെനാളായില്ലേ?-ഹാ, നീ മുഷിഞ്ഞിട്ടില്ലേ?....

            രണ്ട്

ങ്ങതാ കേല്‍ക്കുന്നു ദേവാലയത്തില്‍ നിന്നനുസ്യൂത-
മംഗളദീപാരാധനാമണിയൊലികള്‍.
കനകനാണയങ്ങള്‍ക്കു പരലോകം പകുത്തേകും
കനിവില്ലാത്തീശ്വരന്റെ കുഴല്‍ വിളികള്‍.

മുക്തിസാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ളടയാളച്ചീട്ടു വില്‍ക്കും
ക്ഷുദ്രപുരോഹിതന്മാര്‍തന്‍ കപടതന്ത്രം,
ഇത്രനാളും കേട്ടു കേട്ടു വഴിപിഴച്ചല്ലോ നിങ്ങ-
ളിത്തിരിയൊന്നിനി സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ!

മണ്ണടിഞ്ഞാല്‍ കഴിഞ്ഞില്ലേ ജീവിതത്തില്‍ സമസ്തവും
പിന്നെ, നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളല്ലാതായിത്തീര്‍ന്നില്ലേ?
മന്നില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം നിങ്ങളുടെ പടിവാതില്‍ കാത്തു നില്‍ക്കില്‍-
പ്പിന്നെ സ്വര്‍ഗ്ഗം നിങ്ങള്‍ മറ്റൊന്നിരക്കാനുണ്ടോ?

കല്ലിനുണ്ടോ-വെറും കരിങ്കല്ലിനുണ്ടോ-വികാരങ്ങള്‍
കല്ലും മരത്തുണ്ടുമല്ലേ നിങ്ങള്‍തന്‍ ദൈവം?
കോവിലില്‍പ്പോയ്വേണംപോലും സ്വപ്നംകാണല്‍, സുഖമയ-
ജീവിതത്തിന്‍ മദ്യശാലയടച്ചുപൂട്ടി!

മുന്തിരിയില്‍നിന്നു വേറിട്ടില്ലൊരു മുക്തിയും, നിങ്ങള്‍
മുന്തിരിയാല്‍ നിറയ്ക്കുവിന്‍ ജീവിതപാത്രം!
എന്തായാലുമാ ലഹരി വിട്ടുപോവുകില്ല, നിങ്ങ-
ളന്തിനേരത്താറ്റുവക്കത്തണയുവോളം!

മൂടല്‍മഞ്ഞില്‍ മുഗ്ദ്ധകാല്യപ്രഭപോലെ, മുന്തിരിയില്‍
മൂടിമൂടിക്കിടക്കുന്ന ജീവിതസ്വപ്നം;
മധുരമാകാതിരിക്കാനിടയില്ല;-വെടിയുവിന്‍
വിധുരത, കാലം പാഴില്‍ കളഞ്ഞിടൊല്ലേ!

പൂക്കണം ഭൂമിയില്‍വെച്ചുനമ്മുടെ മോഹങ്ങളെല്ലാം
കായ്ക്കുവതുമവയെല്ലാം ഭൂമിയില്‍ വേണം.
കൂരിരുളാര്‍ന്നൊളിമങ്ങിത്തണുത്ത കല്ലറയില്‍വെ-
ച്ചാരറിയാന്‍ നമുക്കവ സാധിച്ചാല്‍ത്തന്നെ?

ഇന്നത്തെയീവസന്തത്തി, ലിന്നത്തെയീപ്പനീര്‍പ്പൂക്ക-
ളൊന്നൊന്നായിട്ടിന്നുതന്നെ പറിക്കൂ നിങ്ങള്‍!
വാടിപ്പോകുമവനാളെ, സാരമില്ല, നേരമില്ല,
വാടികയില്‍ക്കടക്കുവിന്‍ വേഗമാവട്ടെ!

മാറിയൊഴിഞ്ഞകലുവാനാവുകയി, ല്ലൊരിക്കലാ
മാരണദേവത വന്നു വിളിച്ചാല്‍പ്പിന്നെ;
വെറുതേ സംശയിച്ചയ്യോ, നിന്നു നേരം കളയല്ലേ
വരൂ, വരൂ, കാത്തിരിപ്പൂ മധുര മദ്യം!

ഒരു കൊച്ചുലതപോലും പൂക്കരുതെന്നൊരുനാളും
കരുതുകില്ലവ നട്ടോരുദ്യാനപാലന്‍.
ഒരു കൊച്ചുസുമമ്പോലും ഫലമായിത്തീരരുതെ-
ന്നൊരിക്കലും കരുതുകില്ലുദ്യാനപാലന്‍!

ഒരു പിഞ്ചുതളിര്‍പോലു, മൊരു പിഞ്ചുമലര്‍പോലും
വെറുതേ പിഴുതെറിയില്ലുദ്യാനപാലന്‍.
സമസ്തവും പാലിക്കാനും സമസ്തവും ലാളിക്കാനും
സമുത്സുകനാണാര്‍ദ്രനാമുദ്യാനപാലന്‍!

ഒരു പുഷ്പം ചുവന്നാകാമൊരുപുഷ്പം വെളുത്താകാ-
മൊരുപുഷ്പം നീലയാകാം, മഞ്ഞയുമാകാം.
ശരി, പക്ഷേ, പക്ഷപാതലേകമേശാതഖിലവും
പരിപാലിക്കുന്നൂ കനിഞ്ഞാരാമനാഥന്‍!

ചിലതിങ്കല്‍ പരിമളം, ചിലതിങ്കല്‍ പലനിറം
ചിലതിങ്കല്‍ മകരന്ദം പരിലസിപ്പൂ;
ചിലതെന്നാല്‍ ഗന്ധശൂന്യം, കാന്തിഹീനം, ഹാ, വിവര്‍ണ്ണം,
ചിലതെന്നാല്‍ മദകരമരന്ദശൂന്യം!

എങ്കിലു,മാരാമപാലന്‍ സന്ത്യജിക്കില്ലോമനത്തം
തങ്കിടുമസ്സുമങ്ങളിലൊന്നിനെപ്പോലും!
ഭഗ്നമോഹനായിടായ്ക!-വന്നുവീഴും വെണ്‍വെളിച്ചം
നഗ്നമാ, യിരുണ്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിലും!

പ്രത്യുഷഃകാന്തിയില്‍, സ്വര്‍ണ്ണരാജസൌധത്തിനോടൊപ്പ-
മുദ്രസം, ഹാ, മങ്ങിനില്‍പ്പൂ പുല്ലുമാടവും.
അടിമയുമരചനും മണ്ണുതന്നെ രണ്ടും, പോയ്ച്ചെ-
ന്നടിവതുമൊടുവിലാ മണ്ണില്‍ത്താന്‍ രണ്ടും!

കഴിഞ്ഞില്ല സീസറിന്നുപോലും തന്മാര്‍ത്തടം പിളര്‍-
ന്നൊഴുകിയ ജീവരക്തം തടുത്തുനിര്‍ത്താന്‍.
ചൂളിപ്പോയി വെറുമൊരു കുഠാരത്തിന്മുന്നില്‍, കത്തി-
ക്കാളിയോരാപ്പരാക്രമപര്‍വ്വതംപോലും!

വീരതയില്ലായ്കയല്ല കൊന്നതുകര്‍ണ്ണനെ, രണ-
ശൂരനല്ലാഞ്ഞഭിമന്യു മരിച്ചതല്ല.
ശക്തിപോരാഞ്ഞല്ല ബാലിശരമേറ്റുപതിച്ചതും-
ശപ്തമാകും വിധി!-വിധി തടുപ്പതാരോ!

അവതാരപുരുഷന്മാര്‍പോലും, ഹതവിധിമൂല-
മവശരായതു നമ്മളറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ?
ഇല്ലൊരാളും നിശിതമാം വിധിയോടത്യുഗമായി
മല്ലടിച്ചടി,ച്ചൊടുക്കം ജയിച്ചവനായ്!

എത്ര മുസോളിനികള്‍ വന്നെതിരിട്ടു പരശ്ശത-
മെത്തിയോപ്പിയകള്‍ പിടിച്ചടക്കിയാലും
അടിഞ്ഞുപോമവരുടെ വിശ്വവീരപരാക്രമ-
പടുതകള്‍ വെറുമൊരു കല്ലറയ്ക്കുള്ളില്‍!

പുഴു തിന്നുമൊരുകാലം ഹിറ്റ്ലര്‍ക്കുള്ളൊരിരുമ്പുകൈ
കഴുകന്മാര്‍ കൊത്തിക്കീറും നിജശരീരം.
കഴിയുകില്ലവര്‍ക്കുമൊന്നതില്‍നിന്നു രക്ഷനേടാന്‍
മിഴിനീരിന്‍ കഥയിതെന്തത്ഭുതമാവോ!

വീരര്‍ പോയ പാദമുദ്ര നോക്കിനോക്കിച്ചെന്നുചെന്നു
മാരണഗാപുരദ്വാരമണയുവോളം
മുന്നില്‍ നമ്മള്‍ കാണ്‍മൂ പല പരാക്രമകഥ-പക്ഷേ,
പിന്നെയുള്ളതൊരു നീണ്ട കൂരിരുള്‍ മാത്രം!

രാഗമാലകളില്‍, ച്ചില ഗായകാധരങ്ങളി, ലാ-
ത്യാഗരാജനാമധേയം പ്രതിദ്ധ്വനിപ്പൂ.
വിശ്വഗാനമുടലെടുത്തണഞ്ഞൊരാ സ്വപ്നം, ഗൂഢ-
വിസ്മൃതിയില്‍ത്തള്ളി, ക്കാലം വിജയം നേടി!

ശരിതന്നെ, മരണമതജയ്യമാ, ണതുകൊണ്ടു
നരനെന്നും നിരാശയിലടിയുകെന്നോ?
അബദ്ധമാണതു;-നേരേമറിച്ചു, നിത്യോദ്യമത്താ-
ലടുത്തടുത്താശാകേന്ദ്രമണഞ്ഞിടേണം!

അല്‍പമാത്രമായിടുമിജ്ജീവിതത്തെ, ക്കര്‍ത്തവ്യത്തിന്‍
പുഷ്പമണ്ഡലങ്ങള്‍തോറും നൃത്തമാടിക്കൂ.
അത്യനുഭൂതികള്‍ പെയ്യുമമൃതധാരയില്‍ മുങ്ങി
നിത്യവും മതിമറന്നു മദിച്ചുപാടൂ!

ചുംബനങ്ങള്‍ വീണുവീണു തുടുത്ത പൂങ്കവിള്‍പോലെ
പൊന്‍പുലരൊളിയില്‍പ്പുതുതാമരപോലെ.
ജീവിതവും മുന്തിരിയാല്‍ വികസിതമായിടട്ടെ
നീ വിഷാദവിവശനായ് വിലപിക്കൊല്ലേ!

പ്രേമവിലാസിനിയുടെ മാറില്‍ത്തലചായ്ച്ചുകിട-
ന്നോമനസ്വപ്നങ്ങള്‍കാണും നിന്‍ ഹൃദയത്തെ,
തട്ടിയുണര്‍ത്തല്ലേ വീണ്ടും തപ്തചിന്താശതങ്ങള്‍തന്‍
ചുട്ടനെടുവീര്‍പ്പുകളില്‍ നിഷ്കരുണം നീ!

അവളുടെ പുഞ്ചിരിയില്‍ മയങ്ങാത്ത ലോകമേതു-
ണ്ടവളുടെ ഗാനമിഷ്ടപ്പെടാത്തതാരോ!
കാലദേശാതീതമല്ലേ, സാമജമോഹനഗാന-
ലോലുപയാമവളുടെ വിലാസനൃത്തം?

നീയവളോടിണങ്ങിയാല്‍ നിന്നെയവള്‍ ദേവനാക്കും
നീ, യഥവാ, പിണങ്ങിയാല്‍ പിശാചുമാക്കും.
സൃഷ്ടിക്കുവാന്‍ കുശലത കുറച്ചൊന്നുമല്ലവള്‍ക്കീ
വിഷ്ടപത്തില്‍ നരകവും നാകവുമൊപ്പം.

അവള്‍തരും മുന്തിരിയാണെന്തിനേക്കാളും മധുര-
മവശ, നീയതല്‍പമാസ്വദിക്കാന്‍ നോക്കൂ.
മണ്ണില്‍ മങ്ങിക്കിടക്കും, നിന്‍ ജീവിതമെടുത്തുയര്‍ത്തി
വിണ്ണിലതു നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിര്‍ത്തും!

പോയകാലം വരികില്ല, വന്നിടാനുള്ളതു വന്നു
പാവുകയും ചെയ്യും- നീയോ വഞ്ചിതനാകും!
അതുപാടി,ല്ലെവിടെനിന്‍ മുന്തിരി, നിന്‍ മുരളിയെ-
ങ്ങതാ നോക്കൂ, വന്നുപോയീ വസന്തമാസം!

കാത്തുകാത്തിരീക്കുകയാണക്ഷമയായവിടെ യ-
പ്പൂത്തവല്ലിക്കുടിലിങ്കലോമലാള്‍ നിന്നെ.
ചുണ്ടൊടു ചുണ്ടുരുമ്മി, യപ്പൂന്തണലിലവളൊന്നി-
ച്ചിണ്ടലറ്റിരുന്നിനി നീ സമുല്ലസിക്കൂ!

കലയും ശാസ്ത്രവും തമ്മില്‍ കലഹിച്ചു പന്തയംവെ-
ച്ചലയുവാന്‍ തുടങ്ങിയെട്ടെത്രനാളായി?
ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലവ രണ്ടും തിരക്കിയോ-
രനുമാനാതീതമാമൊരനഘസത്യം!

തത്ത്വചിന്താലഹരിയില്‍ക്കണ്ണുകാണാത്തസംഖ്യമ്പേര്‍
മുക്തിയെന്ന ഹസ്തിയെ, ച്ചെന്നുരുമ്മിനോക്കി;
അവരവര്‍ കണ്ടമട്ടിലതിനെ വര്‍ണ്ണിച്ചു ചൊല്ലി-
യവരിന്നും ചെയ്വൂ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍!

മുന്തിരിയെപ്പറ്റിമാത്ര, മാര്‍ക്കുമില്ലൊരെതിര്‍വാദം
മുന്തിരിയെക്കഴിയുകില്ലപലപിക്കാന്‍!
മുന്തിരിയെ-ക്കലപ്പറ്റ മുന്തിരിയെ-ത്തുടുത്ത ചെ-
മ്മുന്തിരിയെ-ച്ചെന്നു നിങ്ങളവലംബിക്കിന്‍!

           മൂന്ന്

കാലചക്രം മുടങ്ങാതെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
നാളുകളോരോന്നായ് മറഞ്ഞകന്നീടുന്നു.
നീയിനിയും മടിയനായിരുന്നാലോ?-വഴിവക്കില്‍
നീളെനീളേപ്പറക്കട്ടേ നിന്‍ പതാകകള്‍!

ഉണരലുദ്യമത്തിലേ, ക്കദ്യമമുദ്ഗതിയിലേ-
ക്കനുക്രമം പടുക്കുന്നു നടപ്പടികള്‍.
ഉറങ്ങലാല്‍ നിരാശയും, നിരാശയാല്‍ വിനാശവും
വെറുതേ നീ വലിച്ചിഴച്ചാനയിക്കൊല്ലേ!

പ്രവൃത്തിയില്‍ കിടക്കുന്നു വിജയത്തിന്‍ രഹസ്യങ്ങള്‍
പ്രസന്നനായതിനു നീയധീനനാകൂ!
വായുവിങ്കല്‍ക്കോട്ടകെട്ടിക്കളയുവാനുള്ളതല്ല
മായികമാണെങ്കിലും നിന്‍ ജീവിതകാലം!

വര്‍ത്തമാനക്കുഴല്വിളി നിന്‍ ചെവിയിലലയ്ക്കുമ്പോള്‍
വര്‍ത്തമാനക്കടല, ലോളമടിച്ചീടുമ്പോള്‍,
നീയുറങ്ങിക്കിടന്നാലോ?-വിജയത്തിന്‍ ദ്വീപിലേക്കു
പോയിടും പായ്ക്കപ്പലതാ നീക്കിടാറായി!

മദിരയെപ്പിരിയാതെ, മനം മങ്ങിക്കരയാതെ,
മദഭരിതനായ് മന്നില്‍ മരുവും നിന്നെ,
മരിച്ചാലും, ഞങ്ങളന്നു മറവി തീണ്ടിടാത്തോരു
മരതകമലര്‍ക്കാവില്‍ മറചെയ്തോളാം!

അവസാനനിമേഷവും കഴിവോളം വെടിവതി-
ല്ലവശവാസരം, നിജ മുന്തിരിപ്പാത്രം.
ഒഴുകുകയാണു പാഴിലതില്‍പ്പിന്നെപ്പടിഞ്ഞാറു
മുഴുവനു, മയ്യോ, ശോണമദിരാപൂരം!

അതും തീര്‍ന്നാലിരുട്ടായി, തണുപ്പായീ, മൌനമായീ
ഹതമാകുമൊരു വെറും മരവിപ്പായീ.
പതിവായി പ്രകൃതിയിപ്പരമാര്‍ത്ഥം കാണിച്ചിട്ടും
പതിഞ്ഞില്ല മര്‍ത്ത്യനതു മനസ്സിലെന്നോ?

പരായുതം സൌരയൂധം കോര്‍ത്തിണക്കുമൊരത്ഭുത-
പരബ്രഹ്മപ്രഭാവത്തെ പകച്ചുനോക്കി,
പരിഭ്രാന്തപരവശഹൃദന്തരന്‍ നരന്‍, പാറി-
പ്പറക്കുന്നു പതിരുപോല്‍ സംശയക്കാറ്റില്‍!

അവസാനമെവിടെച്ചെന്നധഃപതിച്ചീടുമെന്നു-
മവനൊരു ലവലേശമറിഞ്ഞുകൂടാ.
പറക്കുമ്പോള്‍ പറക്കാനും, പതിക്കുമ്പോള്‍ പതിക്കാനും
മുറയ്ക്കവന്‍ സന്നദ്ധനാണെന്നു മാത്രം!

മണലണുതൊട്ടു, മേലോട്ടര്‍ക്കചന്ദ്രാദികളോള-
മിണക്കുന്നുണ്ടൊരുമിച്ചൊരദൃശ്യഹസ്തം.
നീര്‍ക്കുമിളയ്ക്കകം നീലവിണ്ണടച്ചുനിറുത്തുന്നു
നീടിയലുമേകമൌനസംഗീതനാളം!

താരകത്തിലരുവിതന്‍ കളകള, മരുവിയാല്‍-
ത്താരകത്തിന്‍ തനിത്തങ്കത്തെളുതെളക്കം,
പകര്‍ന്നു നല്‍കപ്പെടുന്നു, പരസ്പരമറിയാതെ
പരയാമാമൊന്നിന്‍ ദിവ്യപ്രേരണമൂലം!

അതിന്‍ നടക്കാവുതോറും, നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പാടിപ്പറ-
ന്നതിഥികള്‍ക്കാത്മശാന്തി പകര്‍ന്നേകുന്നു.
അതിന്‍ കളിപ്പൊയ്കകളില്‍, പൂനിലാക്കള്‍ തുളുമ്പിനി-
ന്നതിഥികള്‍ക്കനുഭൂതിയരുളീടുന്നു.

അതിന്‍ നൃത്തശാലയ്ക്കകം, മാരിവില്‍ വന്നണിയിട്ടു
പുതുപരവതാനികള്‍ വിരിച്ചീടുന്നു
ഹൃദയങ്ങളതിനുള്ളില്‍ കടന്നുചെന്നുന്മദത്തിന്‍
മൃദുലാശ്ലാഷങ്ങളേറ്റു തളര്‍ന്നീടുന്നു!

അതില്‍ പൂങ്കാവനങ്ങളില്‍, പുളകങ്ങള്‍ പൂത്തു പൂത്തു
ചിദാനന്ദപരിമളലഹരി ചേര്‍പ്പൂ.
ത്യാഗത്തിന്റെ കാന്തസൂചിയങ്ങുമാത്രം നോക്കിനില്‍പ്പൂ
ഭാഗധേയമവിടത്തില്‍ പൂമഴപെയ്വൂ!

ആ മഹിതപ്രേമത്തിനൊരാരാധകനാവുമെങ്കില്‍
നീ മനുഷ്യ, മഹിയിങ്കല്‍ മനുഷ്യനായി.
രണ്ടു മധുരപ്രേമത്തിന്‍ മുന്തിരി നീ കുടിക്കുകില്‍
ഭൂമിയില്‍ നിന്‍ ജന്മമന്നു സഫലമായി!

വെറുമൊരു നോട്ടത്തേക്കാള്‍പ്പരമമാമൊരുസിദ്ധി
കരഗതമാണു നിനക്കതിങ്കല്‍ നിന്നും.
ഇരുളല്ല വെളിച്ചമാ, ണിരവല്ല ലകലാണു
തരുന്നതു നിനക്കതിന്‍ ലഹരിയെന്നും!

പ്രേമത്തിന്റെ വേണുഗാനം തുളുമ്പിടുമൊരു നവ-
ശ്രീമയ വൃന്ദാവനമായ് നിന്റെ ജീവിതം,
അനുഭവഗാപികകള്‍ക്കനുഭൂതിയേകിയേകി-
യനശ്വരാപദാനങ്ങള്‍ക്കിടയാകട്ടെ!

മായാമുഖപടമിട്ടു മൂടിയോരിപ്രപഞ്ചത്തില്‍
മാനവജീവിതലക്ഷ്യം സ്നേഹിക്കല്‍ മാത്രം!
സ്നേഹം, സ്നേഹം! ഹാ ജഗത്തിലില്ല വേറൊന്നതിനോളം
മാഹനമായ്! സ്നേഹമേ, നിന്‍ ഭക്തദാസന്‍ ഞാന്‍!

സ്നേഹിക്കുക, ഭുവനത്തില്‍ സ്നേഹിക്കപ്പെടുക, ജീവ-
ദാഹത്തിനമൃതധാരയാണതു രണ്ടും.
സ്നേഹശോക, സ്നേഹബാഷ്പ, സ്നേഹനിരാശകളെല്ലാം
സ്നേഹശൂന്യസുഖത്തേക്കാളതിമധുരം!

അതുലസ്നേഹമേ, ദേവി, നിന്‍മുഖദര്‍ശനത്തിനാ-
ണിതുവരേക്കുഴന്നതും തിരഞ്ഞതും ഞാന്‍.
അന്ത്യനിമേഷത്തിലുമെന്നാത്മവിപഞ്ചികയില്‍, നി-
ന്നംഗുലികള്‍ സഞ്ചരിക്കില്‍ ചരിതാര്‍ത്ഥന്‍ ഞാന്‍!

എനിക്കു നിന്‍ ചിന്തപോലും നിര്‍വൃതിയാണിനി നില്‍പൂ,
വനികയിലൊരുനാള്‍ ഞാന്‍ വന്നു ചേര്‍ന്നാലോ!
കുളിര്‍കോരിയിടുകയാണെനിക്കു നിന്‍ സുരഭിയാം
കളിപ്പൂങ്കാവനരംഗസ്മൃതികള്‍ പോലും!

അനുപമസുഖങ്ങള്‍തന്‍ തരുക്കളിലിത്രനാളെ-
ന്നനുഭവപ്പൈങ്കിളികള്‍ പറന്നുപാടി.
നിസ്തുലമാം നിന്‍ ഹൃദയനീഡകത്തില്‍ത്തിരിച്ചെത്തി
നിദ്രചെയ്യട്ടിനിയവ ചിറകൊതുക്കി.

ചക്രവാളസീമകള്‍ക്കുമപ്പുറം നിന്‍ സനാതന-
സ്വര്‍ഗ്ഗശാന്തി വീണവായിച്ചലഞ്ഞീടട്ടേ!
ഇപ്രപഞ്ചഹൃദയത്തില്‍ നിന്‍ മയൂഖമതല്ലികള്‍
സുപ്രഭാതം മുടങ്ങാതെ കൊളുത്തീടട്ടേ!

സ്നേഹമേ, നിന്‍ മദിരയില്‍ മുങ്ങിമുങ്ങി, ജ്ജഗത്തൊരു
മോഹനോന്മാദത്തില്‍ മൂര്‍ച്ഛിച്ചമര്‍ന്നീടട്ടേ!
മരണവും ജീവിതവും നിന്‍ മുരളീരവം നുകര്‍-
ന്നൊരുപോലൊരുത്സവമായ് ഭവിച്ചീടട്ടേ!. ...

അങ്ങതാപൊങ്ങുന്നു വാനി, ലൊരു വെള്ളിക്കിനാവുപോല്‍
മംഗളവസന്തകാലകലേശലേഖ
പ്രേമസുസ്മിതം പൊഴിപ്പൂ താരകളെന്നോമലേ, നീ
താമസമെ, ന്തയ്യോ, വേഗം നിറയ്ക്കൂ പാത്രം!

പൂനിലാവുതളിര്‍ക്കുന്നു, മുല്ല പൂത്തു പരിമള-
പൂരമിളങ്കാറ്റിലലതുളുമ്പിനില്‍പൂ.
നാമിനിയീനികുഞ്ജത്തില്‍ വിശ്രമിച്ചു സുഖിക്കുമെ-
ന്നോമലാളേ, വേഗം വീണ്ടും നിറയ്ക്കൂ പാത്രം!

രാക്കിളികല്‍ മരക്കൊമ്പില്‍ച്ചിറകടിച്ചിണകൂടി
മേല്‍ക്കുമേല്‍പ്പൊഴിപ്പൂ, നേര്‍ത്ത കളകളങ്ങള്‍.
പാവനമാണീ മുഹൂര്‍ത്ത, മിതു പാഴില്‍ക്കളകയോ?
ജീവസര്‍വ്വസ്വമേ, പേര്‍ത്തും നിറയ്ക്കൂ പാത്രം!

ചന്ദനശീതളമാമിപ്പൂനിലാവും, പുഴവക്കും,
മന്ദാക്ഷലോലുപയായെന്നരികില്‍ നീയും,
പരിമളലഹരിയും പതയുമീമുന്തിരിയും,
പരമോല്ലാസദേ, ഹാ, ഞാന്‍ നിര്‍വൃതിക്കൊള്‍വൂ!

അമരവല്ലരിപ്പൂക്കളറുത്തറുത്തലസമാ-
യമലനന്ദനങ്ങളിലലഞ്ഞ നിന്നെ,
അരികില്‍ച്ചേര്‍ത്തണച്ചണനുരാഗവിവശന്‍ ഞാ-
നനശ്വരസംഗീതത്തിലലിഞ്ഞിടട്ടേ!

അരുണിമ കളിയാടുമലരെതിര്‍ക്കവിള്‍ക്കൂമ്പില്‍-
ത്തെരുതെരെച്ചുംബനങ്ങള്‍ വിതറീടുവാന്‍,
അഴകാളുമളകങ്ങള്‍ മാടിമാടിയൊതുക്കുവാ-
നരികില്‍ച്ചേര്‍ന്നിരുന്നീടുകനുപമേ, നീ!....

ഈ വസന്തം കഴിഞ്ഞാ, ലിപ്പൂക്കളൊക്കെക്കൊഴിഞ്ഞാ, ല-
ന്നീ വിജനവനികയും വിസ്മൃതമാകും!
അന്നു നമ്മളനുശയവിവശരായീടുന്നെന്തി-
നിന്നീ മദിരോത്സവത്തില്‍ മുഴുകിയെങ്കില്‍?

മലര്‍ക്കെത്തുറന്നുപോയീ പാനശാലാകവാടങ്ങ-
ളലംകൃതമായീ മദിരോത്സവരംഗം.
മണിവീണക്കമ്പി വേഗം മുറുക്കു, സന്ദേശവുംകൊ-
ണ്ടണകയായ് ദ്വാരപാലന്‍ സമയമായീ!

മുന്തിരിപ്പച്ചിലപ്പടര്‍പ്പിളങ്കാറ്റിലുലഞ്ഞുല-
ഞ്ഞന്തികത്തേക്കതാ മാടിവിളിപ്പൂ നമ്മെ!
മദിരോത്സവം കഴിഞ്ഞാല്‍ മറക്കല്ലേ, ജഗത്തേ നീ
മറചെയ്യാന്‍ ഞങ്ങളെയാ മുന്തിരിക്കാട്ടില്‍!

"http://ml.wikisource.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8B%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B4%B5%E0%B4%82" എന്ന താളില്‍നിന്നു ശേഖരിച്ചത്