ചൂഡാമണി - ആശങ്ക
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

വിഴപ്പൊടി തേച്ച ചക്രവാളം
പകലിനെയെങ്ങോ പറഞ്ഞയയ്ക്കേ;
സുലളിതസുസ്മിതലോലുപനായ്
ശരബിന്ദുലേഖ കിഴക്കുദിക്കേ;
കനകനക്ഷത്രങ്ങള്‍ നീലവാനം
കതിരണിപ്പട്ടിലലങ്കരിക്കേ;
ചിരിയടക്കിക്കൊണ്ടവിടവിടെ-
ച്ചിലവെള്‍ലിമേഖങ്ങളുല്ലസികേ;
അലരണിവാടിയിലെന്തിനോ ഞാ-
നലസമലയുകയായിരുന്നു.

കമനീയസ്വപ്നമെനിക്കുനല്‍കും
കവനവിലാസിനിയെങ്ങുപോയി?
ഗുണവതിയാമവള്‍ക്കെന്നോടുള്ള
പ്രണയകലഹം നിലച്ചില്ലെന്നോ?
ശിഥിലഹൃദയനായിപ്രകാരം
സുഭഗ, ഞാന്‍ വാഴണമെത്ര കാലം?
ഇതുവരെയേറെനാളോമലേ, ഞാ-
നിരുളിലിരുന്നു ഭജിച്ചു നിന്നെ!

മണിമേഘത്തേരില്‍ നീയേറിവന്നീ
മലര്‍വാടിക്കുള്ളിലിരിക്കുമെന്നായ്
കരുതിയിങ്ങെത്തി ഞാന്‍;-കഷ്ടമിന്നെന്‍
വിഫലജിജ്ഞാസകൊണ്ടെന്തു കാര്യം?
പരിചില്‍ തഴച്ചുപടര്‍ന്നാലുമെ-
ന്നഭിലാഷപ്പൂവല്ലി പൂക്കുകില്ലേ?

                             -ഫെബ്രുവരി 1934