പുണ്യവാനിസഹാക്കിനുണ്ടായി രണ്ടുമക്കള്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

പുണ്യവാനിസഹാക്കിനുണ്ടായി രണ്ടുമക്കള്‍
ഒന്നാമനേശാവെന്നും പിന്നാമന്‍ യാക്കോബുംതാന്‍

താതനങ്ങതിപ്രീതി ഏശാവോടതുപോലെ
മാതാവിനതിരറ്റ വാത്സല്യം യാക്കോബിനെ

വാര്‍ദ്ധക്യം കൊണ്ടു കണ്ണിന്‍ കാഴ്ചപോയവസാന-
യാത്രയ്ക്കടുത്തിരിക്കും യിസ്സഹാക്കൊരുദിനം

വില്ലാളിവീരനാകും നന്ദനെനേശാവോട്
ചൊല്ലിനാന്‍ മനോരഥം ലൌകീക മോഹംതീര്‍പ്പാന്‍

ഓമനമകനെ നീ പോകേണം വേട്ടയാടാന്‍
വേട്ടചെയ്തിറച്ചിയും കൊണ്ടിങ്ങുവന്നിടേണം

മാംസമുണ്ടെങ്കിലല്പം വല്ലതും ഭക്ഷിക്കാം ഞാന്‍
താതന്റെ ആശയേതും സാധിക്കും നല്ലപുത്രന്‍

അപ്പോഴെ വില്ലുമമ്പും തന്‍കരം തന്നിലേന്തി
താതന്‍പറഞ്ഞിട്ടവന്‍ നായാടാന്‍ പോയി കാട്ടില്‍

ഈക്കാര്യം ഗൂഢമായിട്ടൊക്കെയുമമ്മ കേട്ടു
വേഗംവിളിച്ചുചൊന്നാള്‍ യാക്കോബിനോടിവണ്ണം

നിന്‍പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചാശിസം വാങ്ങാന്‍
അന്‍പോടെ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെന്നു ഞാനറിഞ്ഞപ്പോള്‍

ആഹാരം രുചികര,മായിട്ടുവേണമെന്ന്
താതന്‍ പറഞ്ഞിട്ടവന്‍ നായാടാന്‍ പോയി കാട്ടില്‍

വേട്ടിചെയ്തിറച്ചിയും കൊണ്ടവന്‍ വരുംമുമ്പേ
വേഗമൊരാടിനെ നീ കൊണ്ടിങ്ങുവന്നിടേണം

പാകംചെയ്തതു ഞാനൊരു പാത്രത്തിലാക്കിത്തരാം
പാരാതെ പിതാവിനു കൊണ്ടക്കൊടുത്തിടേണം

ഏശാവാണെന്നോര്‍ത്തപ്പന്‍ ആശിസു നിനക്കേകും
ശാപമെനിക്കും കിട്ടും, ആകുലമില്ലതിന്

ചോദിച്ചാനമ്മയോട് യാക്കോബുമതുനേരം
സോരനേശാവിന് രോമംനിറഞ്ഞദേഹം

താതന്‍ തലോടും നേരം ആളറിഞ്ഞീടുമല്ലോ
ഞാനതിനെന്തുചെയ്യും, മാതാവെ പറഞ്ഞാലും

ആടിനെ കൊന്നതിന്റെ തോലും പുതച്ചും കൊണ്ട്
താതെന്റടുത്തു ചെന്നാല്‍, കാര്യംസാധിക്കാം കുഞ്ഞേ

ഏവം സമ്മതിപ്പിച്ചു, മാതാവ് യാക്കോബിനെ
ഏതും വൈകാതെ പിതൃസന്നിധൗ യാത്രയാക്കി

വേട്ടചെയ്തിറച്ചിയും കൊണ്ടിതാ വന്നു ഞാനും
ഭക്ഷിച്ചനുഗ്രഹം നല്‍കണേ പൊന്നുതാതാ

മാര്‍വ്വോടടുത്തു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നിന്നെ ഞാനും
യാക്കോബിന്റൊച്ച എന്റെ, ഏശാവിന്‍ ശരീരവും

ആര്‍ക്കറിയാമിതെല്ലാം എന്നേവമോര്‍ത്തു വൃദ്ധന്‍
ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തിയായി അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം

നീപോകും നാട്ടിലെല്ലാം രക്ഷകന്‍ കൂടെയുണ്ട്

ഏറെ താമസിയാതെ ഏശാവു വന്നുചേര്‍ന്നു
കാര്യം നടന്നതെല്ലാം താതനു ബോദ്ധ്യമായി