അന്ത്യസമയമായവാറെ യേശുദേവന്‍
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തില്‍ നിന്ന്

അന്ത്യസമയമായവാറെ യേശുദേവന്‍
ചന്തമിയലും ഗത്സമേന വനിയിലേറി

ക്സേശമഖിലം തീര്‍ത്തുതന്നെ കാത്തുകൊള്‍വാന്‍
കേവലനായ് താതനോടു യാചിച്ചീശന്‍

നിദ്രചെയ്യും പത്രോസിനെ താനുണര്‍ത്തി
ജാഗ്രതയായിരിക്കേണമെന്നുചൊല്ലി

കൂടെയുള്ള മറ്റുശിഷ്യര്‍ നിദ്രചെയ്തു
കുടിലരോടുകൂടി യൂദാ സ്കറിയോത്താ

ഉറ്റവനെ ചുംബനത്താല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി
മറ്റുള്ളോര്‍ക്കും കുമതിയൂദാ ശിഷ്യനായി

ബന്ധനം ചെയ്‌വാനൊരുങ്ങി രാജസേവകര്‍
ബന്ധുവാകും കര്‍ത്താവിനെ കൂസലെന്യേ

വാളെടുത്തിട്ടൊന്നുവെട്ടി ശിമയോന്‍ സ്കീപ്പാ
ഒരു സേവകന്റെ കാതറുത്തു താഴെവീഴ്ത്തി

വാളെടുക്കുന്നവനെല്ലാം വാളാല്‍ വീഴും
ശിമയോനെ നീ വാളെടുത്തുറയിലിടൂ*

ശിഷ്യകോപം ശമിപ്പിച്ചീശന്‍ കാരുണ്യത്താല്‍
ആ സേവകന്റെ കാതുതൊട്ടു സൌഖ്യമാക്കി

  • ഈ ഈരടി അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രമേ പാടിക്കേള്‍ക്കാറുള്ളൂ